RIVM wekelijkse Corona monitor

Sinds 16-9-22 verstrekt het RIVM wekelijks de Covid/Corona monitor waarop de actuele situatie in Nederland gevolgd kan worden.
(link naar de RIVM website hieronder)

Zodra er verandering in de monitor optreedt, zullen wij dat hier ook melden.

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/artikelen/coronathermometer