Iedereen heeft het over CO₂, maar wat is het nu eigenlijk?

CO₂, wat staat voor kooldioxide, speelt een essentiële rol in het binnenklimaat van een ruimte. Het is een natuurlijk voorkomend gas dat bestaat uit een koolstofatoom en twee zuurstofatomen en wordt uitgestoten door zowel menselijke activiteiten als natuurlijke processen.
In het binnenklimaat heeft CO₂ verschillende belangrijke aspecten, we noemen;

 1. Bronnen van CO₂ in binnenruimtes:
  Mensen zijn een belangrijke bron van CO₂ omdat we bij het ademen zuurstof inademen en CO₂ uitademen. Andere bronnen zijn verbrandingsprocessen, zoals het gebruik van gasfornuizen, open haarden, sigarettenrook, enz. Het gebruik van bepaalde materialen in de constructie van een gebouw kunnen ook bijdragen aan de CO₂-concentratie.
 2. Luchtkwaliteit:
  CO₂ is een indicator van de luchtkwaliteit in een binnenruimte. Naarmate de
  CO₂-concentratie toeneemt, neemt de luchtkwaliteit af.
  Slechte luchtkwaliteit kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid en verminderde concentratie.
 3. Ventilatie:
  Een goede ventilatie is cruciaal om de CO₂-concentratie in een binnenruimte op een acceptabel niveau te houden. Ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde lucht, inclusief CO₂, wordt verwijderd en verse lucht van buiten wordt aangevoerd. Dit helpt niet alleen om de CO₂-concentratie te verlagen, maar ook om andere verontreinigingen en vochtigheid te verminderen.
 4. CO₂-niveaus meten:
  CO₂-niveaumeters worden vaak gebruikt om de concentratie van kooldioxide in een binnenruimte te meten. Deze meters geven aan of de CO₂-concentratie binnen veilige en aanvaardbare grenzen blijft, meestal uitgedrukt in delen per miljoen (ppm).
 5. Impact op productiviteit en gezondheid:
  Onderzoek heeft aangetoond dat hoge CO₂-concentraties in binnenruimtes de cognitieve functie en productiviteit van mensen kunnen verminderen. Een goed geventileerde ruimte met een lagere CO₂-concentratie kan daarentegen de prestaties en het welzijn van de aanwezigen verbeteren.
 6. Klimaatverandering: Buiten de context van binnenruimtes speelt CO₂ ook een cruciale rol in de bredere klimaatverandering. Door menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, is de concentratie van CO₂ in de atmosfeer de afgelopen eeuw aanzienlijk toegenomen, wat heeft bijgedragen aan het versterkte broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

Om een gezond en comfortabel binnenklimaat te behouden, is het belangrijk om de CO₂-concentratie in binnenruimtes te monitoren en bij voorkeur te reguleren. ViRoTower®  biedt daarvoor passende oplossingen.